Get Adobe Flash player

บทความรายเดือน: วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17:22:51 น.

ทดสอบวิดีโอ

เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก

เผยแพร่วิดีโอ

เพลง Daddy fingers

รู้จักห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเพิ่มพูนทักษะภาษาไทย

ตารางการสอนพิเศษ การเพิ่มพูนทักษะภาษาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑๐-๑/๑๑ และชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑๐

การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

เดือน

วันเสาร์ที่

หมายเหตุ

มิถุนายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ ๘ ๑๕ ๒๒ และ ๒๙

 

กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๖ ๑๓ ๒๐ และ ๒๗

 

สิงหาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๓ ๑๐ ๑๗ และ ๓๑

 

กันยายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๗ ๓๔ ๒๑ และ ๒๘

 

สอบกลางปี วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๕๖ และปิดเรียน วันที่ ๑๐-๒๗ ต.ค. ๕๖ เปิดเรียน ๒๘ ต.ค. ๕๖

พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐

 

ธันวาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๗ ๑๔ ๒๑ และ ๒๘

 

มกราคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๔ ๑๑ ๑๘ และ ๒๕

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ ๘ ๑๕ และ ๒๒

 

มีนาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ และ ๘

 

สอบปลายปี วันที่ ๑๑-๑๔ มี.ค. ๕๗

 

ทดสอบเรื่องแรก

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา