Get Adobe Flash player

นันทริยา นิตยสุทธิ์

พิธีไหว้ครูชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

              

ทดสอบวิดีโอ

เพลงสนุกๆสำหรับเด็ก

รู้จักห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ทดสอบเรื่องแรก

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่ 2556

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา